BSN wspornik belki

 

ETA 06 / 0270

 

Wsporniki belki  BSN są używane do mocowania belek z drewna litego lub belek z drewna klejonego. wspornik belki

Tabela Produktów -BSN

 

INFORMACJE O PRODUKCIE


Zastosowanie:
Wsporniki belki są używane do mocowania belek z drewna litego lub belek z drewna klejonego.

Materiał:
Blacha stalowa ocynkowana S250GD
Grubość blachy: 2.0 mm
Mocowanie:
Średnica otworów: Ø5
Mocować gwoździami typu Anchor Ø4.0 lub wkrętami typu Torx Ø5.0

wspornik belki
Nośności charakterystyczne -BSN

Gwoździowanie pełne

 


Gwoździwanie częściowe

 

Ogólne informacje techniczne-BSN

Gwoździwoanie pełne
Gwoździe umieszczone we wszystkich otworach dają gwarancje pełnej nośności. Jeżeli projektant nie wyspecyfikował inaczej - zawsze należy stosować pełne gwoździowanie.

Gwoździowanie częściowe
Gwoździowanie częściowe polega na użyciu mniejszej ilości gwoździ niż liczba otworów w złączu. Przyśpiesza to montaż i redukuje koszty związane z zakupem łączników gdy nie jest wymagana pełna nośność połączenia. Gwoździowanie częściowe może być stosowane tylko w sytuacji, gdy projektant wyraźnie to zaznaczył w specyfikacji.Ilość gwoździ w belce drugorzędnej:, co drugi otwór, w górnych oraz dolnych otworach wspornika zawsze powinny znajdować się gwoździe. (jeśli nie wyspecyfi kowano inaczej) Ilość gwoździ w belce głównej należy użyć wszystkich otworów przy zagięciu złącza.

Kotwienie
Nośność połączenia podana w tabelach wymaga użycia śrub lub kotwi o nie mniejszej nośności. (patrz dokumentacja producenta) Fax i Flat są nośnościami charakterystycznymi śruby / kotwy

 

Powrót>> | Zobacz wideo>> | Informacje tech. produktu>> | Biblioteka CAD>> |